Hiển thị 1–12 của 48 kết quả

-32%
1.153.280 
Mã sản phẩm: PPON10L390
Công suất: 10W
Quang thông: 724lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.352.520 
Mã sản phẩm: PPON10L640
Công suất: 10W
Quang thông: 724lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.690.480 
Mã sản phẩm: PPOP10L
Công suất: 10W
Quang thông: 402lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.044.480 
Mã sản phẩm: PPOQ10L370
Công suất: 10W
Quang thông: 521lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.213.120 
Mã sản phẩm: PPOQ10L650
Công suất: 10W
Quang thông: 521lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.352.520 
Mã sản phẩm: PPOQ10L800
Công suất: 10W
Quang thông: 521lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.153.280 
Mã sản phẩm: PPOR10L400
Công suất: 10W
Quang thông: 458lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.282.480 
Mã sản phẩm: PPOR10L650
Công suất: 10W
Quang thông: 458lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.382.440 
Mã sản phẩm: PPOR10L800
Công suất: 10W
Quang thông: 458lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.083.920 
Mã sản phẩm: PPOS10L400
Công suất: 10W
Quang thông: 686lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.213.120 
Mã sản phẩm: PPOS10L650
Công suất: 10W
Quang thông: 686lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.352.520 
Mã sản phẩm: PPOS10L800
Công suất: 10W
Quang thông: 686lm
Tuổi thọ: 25.000H