Hiển thị tất cả 11 kết quả

-32%
286.280 
Mã sản phẩm: PIFC118L10
Công suất: 10W
Quang thông: 1000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
379.440 
Mã sản phẩm: PIFC136L18
Công suất: 20W
Quang thông: 2000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
467.840 
Mã sản phẩm: PIFC218L20
Công suất: 20W
Quang thông: 2000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
363.120 
Mã sản phẩm: PIFE136L18
Công suất: 20W
Quang thông: 1900lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
416.160 
Mã sản phẩm: PIFE218L20
Công suất: 20W
Quang thông: 1900lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
597.040 
Mã sản phẩm: PIFC236L36
Công suất: 40W
Quang thông: 4000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
510.680 
Mã sản phẩm: PIFE236L36
Công suất: 40W
Quang thông: 3800lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
877.200 
Mã sản phẩm: PIFC336L54
Công suất: 60W
Quang thông: 6000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
804.440 
Mã sản phẩm: PIFE336L54
Công suất: 60W
Quang thông: 5700lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
1.094.120 
Mã sản phẩm: PIFC436L72
Công suất: 80W
Quang thông: 8000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
1.028.160 
Mã sản phẩm: PIFE436L72
Công suất: 80W
Quang thông: 7600lm
Tuổi thọ: 50.000H