Hiển thị tất cả 12 kết quả

-32%
4.502.960 
Mã sản phẩm: PSTM100L
Công suất: 100W
Quang thông: 10500lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
3.083.800 
Mã sản phẩm: PSTP100L
Công suất: 100W
Quang thông: 11000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
5.346.840 
Mã sản phẩm: PSTM120L
Công suất: 120W
Quang thông: 12600lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
4.804.880 
Mã sản phẩm: PSTN120L
Công suất: 120W
Quang thông: 12600m
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
7.688.760 
Mã sản phẩm: PSTM150L
Công suất: 150W
Quang thông: 15750lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
3.852.200 
Mã sản phẩm: PSTP150L
Công suất: 150W
Quang thông: 16500lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
5.940.480 
Mã sản phẩm: PSTN160L
Công suất: 160W
Quang thông: 16800m
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
7.046.840 
Mã sản phẩm: PSTN200L
Công suất: 200W
Quang thông: 21000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
4.477.120 
Mã sản phẩm: PSTP200L
Công suất: 200W
Quang thông: 22000m
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
11.200.960 
Mã sản phẩm: PSTM240L
Công suất: 240W
Quang thông: 25200lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
3.840.640 
Mã sản phẩm: PSTN80L
Công suất: 80W
Quang thông: 8400m
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
660.960 
Mã sản phẩm: PWLLLE27/S
Công suất: 9W
Quang thông: 475lm
Tuổi thọ: 25.000H