Hình thức thanh toán

  1. Thanh Toán tiền mặt

  2. Thanh toán qua chuyển khoản theo số tài khoản cá nhân:

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Số tài khoản: 99 68 568 

Chủ Tài Khoản: NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG 

 

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (MB)

Số tài khoản: 99 68 679 79

Chủ Tài Khoản: NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG