Hiển thị 1–12 của 238 kết quả

-50%
527.300 
Mã sản phẩm: DL65-12V
Công suất: 12W
Quang thông: 1080 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
791.200 
Mã sản phẩm: DL65-20V
Công suất: 20W
Quang thông: 1800 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
1.021.000 
Mã sản phẩm: DL65-30V
Công suất: 30W
Quang thông: 2700 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
364.050 
Mã sản phẩm: DLA-12
Công suất: 12W
Quang thông: 1044 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
613.800 
Mã sản phẩm: DLA-20
Công suất: 20W
Quang thông: 1740 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
832.950 
Mã sản phẩm: DLA-35
Công suất: 35W
Quang thông: 3045 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
52.450 
Mã sản phẩm: 250Lm
Công suất: 3W
Quang thông: 250Lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
52.450 
Mã sản phẩm: DLA2S-3
Công suất: 3W
Quang thông: 250Lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
1.420.250 
Mã sản phẩm: DLA-50
Công suất: 50W
Quang thông: 4350 lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
54.050 
Mã sản phẩm: DLA2R-5
Công suất: 5W
Quang thông: 450Lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
54.050 
Mã sản phẩm: DLA2S-5
Công suất: 5W
Quang thông: 450Lm
Tuổi thọ: 30.000
-50%
56.200 
Mã sản phẩm: DLA2R-7
Công suất: 7W
Quang thông: 630Lm
Tuổi thọ: 30.000