Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

-50%
1.617.000 
Mã sản phẩm: HBE-100T
Công suất: 100W
Quang thông: 13.000Lm
Tuổi thọ: 50.000
-30%
1.518.440 
Mã sản phẩm: HBE2-100T
Công suất: 100W
Quang thông: 14.000Lm
Tuổi thọ: 50.000
-50%
2.692.650 
Mã sản phẩm: HBL-100T
Công suất: 100W
Quang thông: 10.000Lm
Tuổi thọ: 30.000
-30%
2.821.560 
Mã sản phẩm: HBU-100T
Công suất: 100W
Quang thông:
Tuổi thọ: 50.000
-30%
757.050 
Mã sản phẩm: HBV2-100T
Công suất: 100W
Quang thông:
Tuổi thọ: 50.000
-50%
1.866.500 
Mã sản phẩm: HBE-150T
Công suất: 150W
Quang thông: 19.500Lm
Tuổi thọ: 50.000
-30%
1.752.660 
Mã sản phẩm: HBE2-150T
Công suất: 150W
Quang thông:
Tuổi thọ: 50.000
-50%
3.992.850 
Mã sản phẩm: HBL-150T
Công suất: 150W
Quang thông: 15.000Lm
Tuổi thọ: 30.000
-30%
3.561.460 
Mã sản phẩm: HBU-150T
Công suất: 150W
Quang thông:
Tuổi thọ: 50.000
-30%
1.163.190 
Mã sản phẩm: HBV2-150T
Công suất: 150W
Quang thông:
Tuổi thọ: 50.000
-50%
2.926.200 
Mã sản phẩm: HBE-200T
Công suất: 200W
Quang thông: 26.000Lm
Tuổi thọ: 50.000
-30%
2.747.780 
Mã sản phẩm: HBE2-200T
Công suất: 200W
Quang thông:
Tuổi thọ: 50.000