Hiển thị tất cả 12 kết quả

-32%
807.160 
Mã sản phẩm: PLPA40L-E
Công suất: 40W
Quang thông: 4000lm
Tuổi thọ: 30.000H
-32%
898.960 
Mã sản phẩm: PLPB40L-E
Công suất: 40W
Quang thông: 4000lm
Tuổi thọ: 30.000H
-32%
1.641.520 
Mã sản phẩm: PLPA60L-E
Công suất: 50W
Quang thông: 5000lm
Tuổi thọ: 30.000H
-32%
664.360 
Mã sản phẩm: PLPA20L
Công suất: 20W
Quang thông: 2000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
827.560 
Mã sản phẩm: PLPA24L
Công suất: 24W
Quang thông: 2400lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
1.398.080 
Mã sản phẩm: PLPA40L-G2
Công suất: 40W
Quang thông: 4400lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
1.467.440 
Mã sản phẩm: PLPB40L-G2
Công suất: 40W
Quang thông: 4400lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
2.677.840 
Mã sản phẩm: PLPA60L-G2
Công suất: 50W
Quang thông: 5500lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
593.640 
Mã sản phẩm: PLPC24L
Công suất: 24W
Quang thông: 2160lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
711.960 
Mã sản phẩm: PLPC40L
Công suất: 40W
Quang thông: 4000lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
711.960 
Mã sản phẩm: PLPD40L
Công suất: 40W
Quang thông: 3600lm
Tuổi thọ: 50.000H
-32%
1.005.040 
Mã sản phẩm: PLPC60L
Công suất: 60W
Quang thông: 5400lm
Tuổi thọ: 50.000H