Các sản phẩm được bảo hành từ 1-5 năm tuỳ theo thương hiệu và mặt hàng

Sản phẩm được đổi mới toàn bộ

Bảo hành tại văn phòng chính Công ty TNHH SX TM DV Hoàng Bảo Long