Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

-50%
592.900 
Mã sản phẩm: LUG-12
Công suất: 12W
Quang thông:
Tuổi thọ: 30.000
-50%
880.000 
Mã sản phẩm: LUG-18
Công suất: 18W
Quang thông:
Tuổi thọ: 30.000
-50%
1.035.100 
Mã sản phẩm: LUG-24
Công suất: 24W
Quang thông:
Tuổi thọ: 30.000
-50%
1.326.050 
Mã sản phẩm: LUG-32
Công suất: 32W
Quang thông:
Tuổi thọ: 30.000
-50%
549.450 
Mã sản phẩm: LUG-9
Công suất: 9W
Quang thông:
Tuổi thọ: 30.000
-32%
1.718.360 
Mã sản phẩm: PRGT18L
Công suất; 18Ư
Quang thông: 1548lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
3.769.240 
Mã sản phẩm: PRGT36L
Công suất: 36W
Quang thông: 3096lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
297.840 
Mã sản phẩm: PRGT3L
Công suât: 3W
Quang thông: 224lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
606.560 
Mã sản phẩm: PRGS4L
Công suất: 4W
Quang thông: 320lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
451.520 
Mã sản phẩm: PRGAA5L
Công suất: 5W
Quang thông: 432lm
Tuổii thọ: 25.000H
-32%
447.440 
Mã sản phẩm: PRGT5L
Công suất: 5W
Quang thông: 432lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
623.560 
Mã sản phẩm: PRGT6L
Công suất: 6W
Quang thông: 518lm
Tuổi thọ: 25.000H