Hiển thị tất cả 12 kết quả

-32%
3.541.440 
Mã sản phẩm: PSPA12L
Công suất: 12W
Quang thông: 905m
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
5.118.360 
Mã sản phẩm: PSPB12L
Công suất: 12W
Quang thông: 382m
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
2.629.560 
Mã sản phẩm: PRGZ18L
Công suất: 18W
Quang thông: 1068lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
4.840.920 
Mã sản phẩm: PSPD24L
Công suất: 24W
Quang thông: 1587m
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
7.140.000 
Mã sản phẩm: PSPE24L
Công suất: 24W
Quang thông: 725m
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
7.397.720 
Mã sản phẩm: PSPG36L
Công suất: 36W
Quang thông: 2376m
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
9.462.200 
Mã sản phẩm: PSPH36L
Công suất: 36W
Quang thông: 1087m
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
258.400 
Mã sản phẩm: PRGU3L
Công suất: 3W
Quang thông: 178lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
821.440 
Mã sản phẩm: PRGY3L
Công suất: 3W
Quang thông: 178lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
596.360 
Mã sản phẩm: PRGV6L
Công suất: 6W
Quang thông: 356lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
1.593.920 
Mã sản phẩm:PRGW6L
Công suất: 6W
Quang thông: 356lm
Tuổi thọ: 25.000H
-32%
2.142.000 
Mã sản phẩm: PRGW9L
Công suất: 9W
Quang thông: 540lm
Tuổi thọ: 25.000H