Hiển thị 1–12 của 35 kết quả

-58%
213.444 
Mã sản phẩm : SRPL-12/3C
Công suất : 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ : 30.000h
-58%
164.010 
Mã sản phẩm : SRPL-12T
Công suất : 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ: 30.000
-58%
285.978 
Mã sản phẩm: SRPL-18/3C
Công suất : 18W
Quang thông : 1500Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-58%
219.912 
Mã sản phẩm: SRPL-18T
Công suất : 18W
Quang thông : 1500Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-58%
382.536 
Mã sản phẩm: SRPL-24/3C
Công suất : 24W
Quang thông: 1800lm
Tuổi thọ: 30.000
-58%
294.294 
Mã sản phẩm: SRPL-24T
Công suất : 24W
Quang thông : 1800Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-58%
144.606 
Mã sản phẩm : SRPL-6/3C
Công suất : 6W
Quang thông : 500lm
Tuổi thọ : 30.000h
-58%
111.342 
Mã sản phẩm : SRPL-6T
Công suất : 6W
Quang thông : 500lm
Tuổi thọ : 30.000h
-50%
271.150 
Mã sản phẩm: SSPL-12/3C
Công suất : 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ: 30.000h
-50%
208.450 
Mã sản phẩm: SSPL-12T
Công suất: 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ : 30.000h
-50%
360.250 
Mã sản phẩm: SSPL-18/3C
Công suất : 18W
Quang thông : 1500Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-50%
277.200 
Mã sản phẩm: SSPL-18T
Công suất: 18W
Quang thông: 1500lm
Tuổi thọ: 30.000h