Hiển thị 1–12 của 35 kết quả

-30%
154.490 
Mã sản phẩm : SRPL-12/3C
Công suất : 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
130.970 
Mã sản phẩm : SRPL-12T
Công suất : 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ: 30.000
-30%
206.990 
Mã sản phẩm: SRPL-18/3C
Công suất : 18W
Quang thông : 1500Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
172.970 
Mã sản phẩm: SRPL-18T
Công suất : 18W
Quang thông : 1500Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
276.850 
Mã sản phẩm: SRPL-24/3C
Công suất : 24W
Quang thông: 1800lm
Tuổi thọ: 30.000
-30%
244.720 
Mã sản phẩm: SRPL-24T
Công suất : 24W
Quang thông : 1800Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
104.650 
Mã sản phẩm : SRPL-6/3C
Công suất : 6W
Quang thông : 500lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
89.460 
Mã sản phẩm : SRPL-6T
Công suất : 6W
Quang thông : 500lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
164.850 
Mã sản phẩm: SSPL-12/3C
Công suất : 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ: 30.000h
-30%
138.460 
Mã sản phẩm: SSPL-12T
Công suất: 12W
Quang thông: 950lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
219.030 
Mã sản phẩm: SSPL-18/3C
Công suất : 18W
Quang thông : 1500Lm
Tuổi thọ : 30.000h
-30%
185.360 
Mã sản phẩm: SSPL-18T
Công suất: 18W
Quang thông: 1500lm
Tuổi thọ: 30.000h